• MINH LONG CHAU CORP

  Meet the love of the customer
 • Perfect protection

  for pharmaceutical products
 • Food packaging

  Keep the freshness inside
 • Food packagage

  Perfect pleasure in all food segment

Services

  

 

 

Công ty Cổ phần Minh Long Châu (MLC) cung cấp các dịch vụ sau:

 
- vấn & đăng thương hiệu sản phẩm.
- vấn & xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm.
- vấn & xin giấy phép đăng thực phẩm chức năng với Bộ Y Tế.
- vấn & xin giấy phép phân phối tốt thuốc với Sở Y Tế (TP.HCM).

 

MINH LONG CHAU CORPORATION (MLC) 

30 Dang Van Ngu Str, Ward 10, Phu Nhuan Dist, HCMC, Vietnam.

Tel: (84-8) 39919708 - Fax: (84-8) 39919707

Email: mlc@minhlongchau.com - Website: www.minhlongchau.com