Màng nhôm dược phẩm là một thành phần trong bao bì trong gia công sản xuất thực dược phẩm & TPCN phải đáp được nhiều đỏi hỏi khắt khe khác đặc trưng trong ngành Y tế.  Đây là 1 trong 5 yếu tố quan trọng cấu thành chất lượng sản phẩm, cụ thể: môi trường, thiết bị, con người, quy trình và vật liệu.

Hiện Minh Long Châu đang cung cấp các dòng sản phẩm sau

  1. Màng Alu-Alu hay màng nhôm định hình lạnh,
  2. Vỉ xé hay màng nhôm ghép dẻo là màng nhôm dẻo Alu 30 micron hay 40 micron
  3. Vỉ bấm còn có tên gọi theo độ dày là màng nhôm 20-25 micron
Màn nhôm dược phẩm