Công ty Minh Long Châu có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp cho thị trường màng nhôm tại Việt Nam bao gồm màng nhôm dược phẩm, màng nhôm thực phẩm… Công ty có nhà máy đạt chuẩn GMP, đạt tiêu chuẩn ISO 15378:2017, áp dụng cho thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm bao bì dược sản phẩm y tế.