Tiêu chuẩn bao bì tiếp xúc trực tiếp với dược phẩm

Tiêu chuẩn bao bì tiếp xúc trực tiếp với dược phẩm

Theo thông tư số 14/2012/TT-BYT của Bộ Y Tế qui định “ thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP), những nhà sản xuất bao bì cấp 01 như những bao bì như màng nhôm định hình, màng nhôm vỉ xé, màng nhôm vỉ bấm, màng nhôm ghép, màng PVC, PVDC ở dạng cuộn khó xử lý sấy rửa tiệt trùng như các bao bì chai lọ khác phải đạt tiêu chuẩn GMP.

Nhà máy đạt chuẩn CFDA- giấy chứng nhận sản xuất bao bì cho ngành Dược

Nhà máy sản xuất bao bì màng nhôm định hình, màng nhôm vỉ xé, màng nhôm vỉ bấm, màng nhôm làm vỉ thuốc, màng nhôm ghép, màng PVC, PVDC phải xây dựng được qui trình chuẩn GMP chuẩn như sau:

1/ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

2/ Qui trình đào tạo nhân sự.

3/ Xây dựng nhà xưởng.

4/ Trang bị trang thiết bị trong nhà xưởng.

5/ Chương trình huấn luyện vệ sinh & điều kiện vệ sinh

6/ Qui định kiểm nghiệm nguyên vật liệu đầu vào

7/ Quy trình sản xuất ghi chép đầy đủ nhận dạng sản phẩm.

8/ Kiểm tra chất lượng sản phẩm thành phẩm

9/ Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu.

10/ Xử lý khiếu nại, thu hồi sản phẩm & xử lý sản phẩm trả về.

Hiểu được tầm quan trọng này, Công ty cổ phần MINH LONG CHÂU (MLC) cũng đưa ra những qui định trên để đánh giá nhà sản xuất nước ngoài cung cấp bao bì màng nhôm định hình, màng nhôm vỉ xé, màng nhôm in, màng nhôm ghép, màng nhôm làm vỉ thuốc, màng PVC, PVDC đạt chuẩn GMP hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác theo yêu cầu Bộ Y Tế Việt Nam.